Inserir ràdio al web

Si voleu inserir la ràdio al vostre web, copieu el codi:

<iframe src="https://viquiradio.cat/public/viquiradio/embed?theme=light" frameborder="0" allowtransparency="true" style="width: 100%; min-height: 150px; border: 0;"></iframe>