Normativa


La Radio 100 % en català

Normativa per a Viquiràdio.com

Viquiràdio.com es basa en les següents premises:

Respectar la gent, respectar l’entorn, i compartir.


Totes les condicions d’ús del web aquí estipulades regularan les relacions existents entre l’usuari i Viquiràdio.com.

Per tant, la navegació i ús del web per part de l’usuari implica, necessàriament, l’acceptació d’aquestes clàusules.


L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus continguts de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els altres textos legals del web, els bons costums i l’ordre públic. En concret, l’usuari s’obliga a:

  • Facilitar informació veraç sobre les dades personals sol·licitades, i a mantenir-les actualitzades.

  • No accedir i/o utilitzar el lloc web ni els seus continguts amb fins il·lícits o contraris al present Avís Legal i als altres textos legals.

  • No realitzar cap acció que pugui alterar, danyar o inutilitzar l’activitat normal del lloc web.

  • No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi la Llei, la bona fe i l’ordre públic, el present Avís Legal i els altres textos del web, o que resulti perjudicial per a tercers.

ViquiRàdio.com no es fa responsable del mal ús que un usuari pugui fer del web, o dels seus continguts. Aquesta responsabilitat recau exclusivament en l’usuari, especialment quan aquest provoqui danys a tercers.

ViquiRàdio.com es reserva el dret a limitar, en qualsevol moment i sense previ avís, l’accés i utilització del lloc web i dels seus continguts a qualsevol usuari que incompleixi el present Avís Legal, els altres textos legals del web, o qualsevol altra norma d’aplicació.


Condicions de publicació

Per a la publicació a ViquiRàdio.com als llocs web gestionats per ViquiRàdio.com– l’usuari s’obliga a:

  • Publicar documents originals; és a dir, dels quals en tingui l’autoria.

  • Publicar documents que no infringeixin els drets de propietat intel·lectual de tercers ni els drets de publicitat, comercials de propietat industrial o d’altres.

  • No publicar documents que suposin una invasió de la privadesa o de la intimitat ni que incloguin dades personals de tercers sense el consentiment exprés i per escrit del propietari d’aquestes dades.

  • No publicar documents que constitueixin una difamació ni qualsevol injúria a tercers.

  • Cedir a ViquiRàdio.comels drets d’explotació necessaris per a la divulgació dels documents mitjançant les condicions de la llicència Creative Commons Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual 3.0 amb una vigència igual a la dels drets d’autor.


Modificació dels textos legals

ViquiRàdio.com es reserva el dret a introduir modificacions en qualsevol dels textos legals del web sense necessitat d’avisar els usuaris. Per això és recomanable que l’usuari els revisi periòdicament.

En cas de modificació de les condicions incloses en els textos legals, considerarem que l’usuari accepta el nou clausulat si accedeix al lloc web a partir de la data en què es van produir les citades modificacions, i continua navegant.


Enllaços a tercers

El present Avís Legal i els altres textos legals s’apliquen únicament al web i els continguts titularitat de ViquiRàdio.com, i no s’estenen a les pàgines de tercers que siguin accessibles des del web.

Les pàgines a què redirigeixin els enllaços publicats al web són alienes a ViquiRàdio.com, que no es fa responsable dels continguts de les pàgines enllaçades. Aquests enllaços es faciliten únicament per a informar els usuaris de l’existència d’altres fonts d’informació, i en cap cas impliquen l’aprovació o recomanació de ViquiRàdio.com.


Propietat intel·lectual

Tots els continguts publicats als llocs web de ViquiRàdio.com (a títol enunciatiu, no limitatiu: disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) són propietat de ViquiRàdio.com o dels seus titulars. Els continguts de tercers reproduïts al web poden ser propietat dels seus titulars.

Tota reproducció, distribució o transformació parcial o total del seu contingut mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecta a aquesta llicència.


Miscel·lània

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, subsistirà íntegrament tota la resta. Totes les clàusules han de ser interpretades de forma independent i autònoma, no veient-se afectades la resta d’estipulacions en cas que una d’elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma. En aquest cas haurà de substituir-se la mateixa per una que preservi els efectes perseguits per l’Avís Legal.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació de l’Avís Legal.


1- Respectar les idees fonamentals de la ràdio és a dir que qui vulgui participar haurà de seguir les directrius següents:

-Respecte

-Neutralitat


2- No parlar de política, ni de religió.


3- No tenir perjudicis de ningú, respectar cadascun dels membres per igual.


4- Tenir compromís, passió, ganes, seriositat, professionalitat.


5- Qui doni la paraula que es vol unir el nostre projecte ens haurà de demostrar amb fets que s'ho val i que realment està interessat, i que li agrada i el motiva i no a venir a perdre el temps.


6- Ser proactiu, és a dir tenir idees noves per millorar el que ja està construït.


7- Complir amb els drets i deures que s'hagi pactat anteriorment.


8- Ser millor cada dia, ajudar-nos uns als altres si es donés el cas.


9- La persona que no compleixi els requisits esmentats anteriorment no tindrà la potestat d'unir-se a la nostra ràdio.


La wiki ràdio en català


Garantir que tot l’alumnat adquireix els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació pel desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.