Sardana

Les sardanes són una dansa tradicional catalana que es balla en cercle i que es caracteritza per la seva música rítmica i alegre. Són considerades un símbol de la cultura catalana i es ballen en molts actes públics i celebracions a Catalunya i en altres llocs on hi ha comunitats catalanes. La sardana es balla amb passos curts i lents, acompanyats per una música amb un compàs de 6/8. Els ballarins es mouen en cercle, a vegades amb les mans units, i segueixen les instruccions del cap de colla, que dirigeix la dansa.